ทัวร์มองโกเลียนอก เปิดโลกมองโกเลีย 8 วัน

ทัวร์มองโกเลียนอก เปิดโลกมองโกเลีย 8 วัน

ทัวร์มองโกเลียนอก เปิดโลกมองโกเลีย 8 วัน อุทยานแห่งชาติโกรชิ เตเรลจ์ (Terelj National Park) - ขี่ม้าทากิ - สุนัขลากเลื่อน – ชมโชว์ชนเผ่ามองโกเลีย- หินเต่า Turtle Rock – วัดกานดาน - Black Market -นั่งรถไฟไปเมือง เออร์ดิเนต-เมืองเออร์ดิเนต


ทัวร์มองโกเลียนอก เปิดโลกมองโกเลีย 8 วัน
รหัสทัวร์
PDHMN_OM00005
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
18 ก.พ. 66 - 15 มี.ค. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
67,800 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ- อูรันบาตอร์
 • วันที่

  2

  อูรันบาตอร์ - อุทยานแห่งชาติโกรชิ เตเรลจ์ (Terelj National Park) - ขี่ม้าทากิ - สุนัขลากเลื่อน – ชมโชว์ชนเผ่ามองโกเลีย (B/L/D)
 • วันที่

  3

  หินเต่า Turtle Rock – วัดกานดาน - Black Market -นั่งรถไฟไปเมือง เออร์ดิเนต (B/L/D)
 • วันที่

  4

  เมืองเออร์ดิเนต – เมืองฮุฟสกุล – Deer Stones – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง (B/L/D)
 • วันที่

  5

  ทะสาบฮุฟสกุล – ขี่ม้าลากเลื่อน – Wishing Rock (B/L/D)
 • วันที่

  6

  Wooden House Resort - Muran – เมืองเออร์ดิเนต – รถไฟสู่อูรันบาตอร์ (B/L/D)
 • วันที่

  7

  อนุสาวรีย์ไซซาน –จัตุรัสบาทาร์ – พิพิธภัณฑสถานมองโกเลีย - อิสระช๊อปปิ้ง (B/L/D)
 • วันที่

  8

  อูรันบาตอร์ – กรุงเทพ (B/L/-)

18 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66

ผู้ใหญ่
67,800 บาท
พักเดี่ยว
11,500 บาท
ที่นั่ง
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,800 บาท
พักเดี่ยว
11,500 บาท
ที่นั่ง
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ ที่นั่ง สถานะ
18 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66 67,800 - - 11,500 - - 20
15 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66 69,800 - - 11,500 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน