ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ HELLO DUBAI 5 วัน 3 คืน

ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ HELLO DUBAI 5 วัน 3 คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ -นั่งรถไฟ MONORAIL > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM -ขึ้นตึกเดอะปาล์มทาวเวอร์ THE PLAM TOWER ชมวิวบนชั้น 52 ในเวลาเพียง 3 นาที ณ THE VIEW AT THE PLAM ชมวิว360 องศาของโครงการเดอะปาล์ม -เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตที่กาหนดได้ด้วยปัจจุบัน THE MUSEUM OF THE FUTURE -นั่งเรือ ABRA TAXI -ช้อปปิ้ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) -ทัวร์ทะเลทราย 4x4 แลนด์ครุยเซอร์ ตะลุยไปในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ในยามเย็น -ถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว -ชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA หนึ่งในสัญลักษณ์อันสาคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ HELLO DUBAI 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์
PVAE_EK00001
จำนวนวันเดินทาง
5วัน3คืน
กำหนดการเดินทาง
24 ก.พ. 66 - 03 พ.ค. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
53,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ BKK – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - THE PALM –MONORAIL TO ATLANTIS HOTEL
 • วันที่

  2

  ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE - EMIRATES PALACE &ETIHAD TOWER - HERITAGE VILLAGE FERRARI WORLD –AIN ABU DHABI-ดูไบ
 • วันที่

  3

  ดูไบ – THE MUSEUM OF THE FUTURE – ARAB TAXI – GOLD SOUK AND SPICY -4X4 DUNE SAFARI –BBQ DINNER ทัวร์ทะเลทราย (4WD)
 • วันที่

  4

  ดูไบ DUBAI – บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB – MADINAT JUMEIRAH SOUK – DUBAI FRAME บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA
 • วันที่

  5

  ดูไบ (DXB) - สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

06 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
57,988 บาท
เด็กมีเตียง
57,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
56,988 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
ที่นั่ง
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
63,988 บาท
เด็กมีเตียง
63,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
62,988 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
ที่นั่ง
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
63,988 บาท
เด็กมีเตียง
63,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
62,988 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
ที่นั่ง
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
63,988 บาท
เด็กมีเตียง
63,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
62,988 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
ที่นั่ง
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
55,988 บาท
เด็กมีเตียง
55,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
54,988 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่ง
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
55,988 บาท
เด็กมีเตียง
55,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
54,988 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่ง
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ ที่นั่ง สถานะ
06 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 57,988 57,988 56,988 9,500 - - 25
11 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 63,988 63,988 62,988 9,500 - - 25
12 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 63,988 63,988 62,988 9,500 - - 25
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 63,988 63,988 62,988 9,500 - - 25
29 เม.ย. 66 - 03 พ.ค. 66 55,988 55,988 54,988 8,000 - - 25
03 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66 55,988 55,988 54,988 8,000 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน