ทัวร์เวียดนาม WOW DANANG-HOI AN-HUE-BANA HILL 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม WOW DANANG-HOI AN-HUE-BANA HILL 4วัน 3คืน

ถ่ายรูปสะพานมังกร ฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือแม่น้ำหอม พระราชวังโบราณ ร้านผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ นั่งกระเช้าไฟฟ้า สวนสนุก FANTASY PARK สะพานมือ (Golden Bridge หรือ สะพานทอง)


ทัวร์เวียดนาม WOW DANANG-HOI AN-HUE-BANA HILL 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
PVVN_FD00090
จำนวนวันเดินทาง
4วัน3คืน
กำหนดการเดินทาง
22 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง – ดานัง – ถ่ายรูปสะพานมังกร
 • วันที่

  2

  ดานัง – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – เว้ – ล่องเรือแม่น้ำหอม - วัดเทียนมู่ – ช้อปปิ้งตลาดดงบา
 • วันที่

  3

  เว้ – พระราชวังโบราณ – ร้านผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ – ดานัง – บานาฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - โรงไวน์ Debay Wine Cellar -สวนสนุก FANTASY PARK
 • วันที่

  4

  บานาฮิลล์ - สะพานมือ (Golden Bridge หรือ สะพานทอง) - ดานัง – วัดหลินอึ๋ง – ร้านขนมสินค้าพื้นเมือง - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

09 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65

ผู้ใหญ่
16,999 บาท
เด็กมีเตียง
16,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
16,500 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
ที่นั่ง
39 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999 บาท
เด็กมีเตียง
16,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
16,500 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
ที่นั่ง
39 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,900 บาท
เด็กมีเตียง
19,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,500 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ ที่นั่ง สถานะ
09 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 16,999 16,999 16,500 3,500 - - 39
10 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 16,999 16,999 16,500 3,500 - - 39
31 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 19,900 19,900 19,500 3,500 - - 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน