ทัวร์เยอรมนีเนเธอแลนด์เบลเยี่ยมฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

ทัวร์เยอรมนีเนเธอแลนด์เบลเยี่ยมฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

อัมสเตอร์ดัม, ล่องเรือหลังคากระจก, หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์, รอตเทอร์ดาม, เมืองบรูกส์, ล่องเรือแม่น้ำแซนน์, พระราชวังแวร์ซาย, หอไอเฟล, ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์,


ทัวร์เยอรมนีเนเธอแลนด์เบลเยี่ยมฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์
VWDE_WY00011
จำนวนวันเดินทาง
9วัน6คืน
กำหนดการเดินทาง
26 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
84,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ
 • วันที่

  3

  โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – Coster Diamonds – ดัมสแควร์
 • วันที่

  4

  อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – เมืองอูเทร็คท์ – รอตเทอร์ดาม
 • วันที่

  5

  รอตเทอร์ดาม – เมืองบรูกส์ – บรัสเซลส์ – อะตอมเมียม – จัตุรัสกรองด์ ปลาส
 • วันที่

  6

  บรัสเซลส์ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย
 • วันที่

  7

  ย่านมงมาร์ต – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ประตูชัย – หอไอเฟล –พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
 • วันที่

  8

  ช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ลาวัลเลย์ วิล เลจ เอาท์เลท – ท่าอากาศยาน ชาร์ล เดอ โกล
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

26 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66

ผู้ใหญ่
84,999 บาท
เด็กมีเตียง
84,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
84,999 บาท
พักเดี่ยว
17,000 บาท
ที่นั่ง
0 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ ที่นั่ง สถานะ
26 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 84,999 84,999 84,999 17,000 - - 0

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน