ทัวร์อังกฤษ ENGLAND COUNTDOWN อังกฤษ เคาท์ดาวลอนดอน ดูบอลแมนยู 7 วัน 5 คืน

ทัวร์อังกฤษ ENGLAND COUNTDOWN อังกฤษ เคาท์ดาวลอนดอน ดูบอลแมนยู 7 วัน 5 คืน

ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – บาธ – เคาท์ดาวลอนดอน-ลิเวอร์พูล แอนฟิลด์ – แมนเชสเตอร์ – โอลด์แทรฟฟอร์ด-ชมการแข่งขันฟุตบอล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด-บอร์นมัท-เที่ยวชมเมืองลอนดอน – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน เดอะชาร์ด-Tower Bridgeลอนดอนอาย - หอนาฬิกาบิ๊กเบน มหาวิหาร-เซนต์ปอล -พระราชวังเวสต์มินสเตอร์- พระราชวังบัคกิ้งแฮม-จตุรัสทราฟัลการ์ ถนนออกซ์ฟอร์ด ชิมเบอร์เกอร์ลอบสเตอร์


ทัวร์อังกฤษ ENGLAND COUNTDOWN อังกฤษ เคาท์ดาวลอนดอน ดูบอลแมนยู 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์
PVGB_WY00002
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
30 ธ.ค. 65 - 05 ม.ค. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
64,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมัสกัต – สนามบินลอนดอนฮีทโทรว์(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • วันที่

  2

  ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – บาธ – เคาท์ดาวลอนดอน
 • วันที่

  3

  ลอนดอน – เลสเตอร์ – แมนเชสเตอร์
 • วันที่

  4

  ลิเวอร์พูล แอนฟิลด์ – แมนเชสเตอร์ – โอลด์แทรฟฟอร์ด ชมการแข่งขันฟุตบอล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด-บอร์นมัท
 • วันที่

  5

  แมนเชสเตอร์-บิสเตอร์เอาท์เลต-ลอนดอน-ชิมเป็ดโฟร์ซีซั่น
 • วันที่

  6

  เที่ยวชมเมืองลอนดอน – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน เดอะชาร์ด Tower Bridgeลอนดอนอาย - หอนาฬิกาบิ๊กเบน มหาวิหาร เซนต์ปอล -พระราชวังเวสต์มินสเตอร์- พระราชวังบัคกิ้งแฮม จตุรัสทราฟัลการ์ ถนนออกซ์ฟอร์ด ชิมเบอร์เกอร์ลอบสเตอร์
 • วันที่

  7

  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

30 ธ.ค. 65 - 05 ม.ค. 66

ผู้ใหญ่
64,988 บาท
เด็กมีเตียง
61,988 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
33 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ ที่นั่ง สถานะ
30 ธ.ค. 65 - 05 ม.ค. 66 64,988 61,988 - 10,000 - - 33 เต็ม

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน