ทัวร์อังกฤษ NEW YEAR CHEER LIVERPOOL 8วัน 6คืน

ทัวร์อังกฤษ NEW YEAR CHEER LIVERPOOL 8วัน 6คืน

คาร์ดิฟฟ์ - ไบบิวรี่ – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ –สแตรท-ฟอร์ดอัพออนเอวอน – เชสเตอร-คาร์ดิฟฟ์ - ไบบิวรี่ – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ –สแตรท-ฟอร์ดอัพออนเอวอน – เชสเตอร-เที่ยวชมเมืองลอนดอน – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน เดอะชาร์ด -Tower Bridge ลอนดอนอาย – หอนาฬิกาบิ๊กเบน-พระราชวังเวสต์มินสเตอร์- พระราชวังบักกิงแฮม –จตุรัสทราฟัลการ์ ถนนออกซ์ฟอร์ด -ชิมเบอร์เกอร์ลอบสเตอร์


ทัวร์อังกฤษ NEW YEAR CHEER LIVERPOOL 8วัน 6คืน
รหัสทัวร์
PVGB_WY00003
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค. 65 - 04 ม.ค. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
67,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  เที่ยวชมเมืองลอนดอน – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน เดอะชาร์ด -Tower Bridge ลอนดอนอาย – หอนาฬิกา บิ๊กเบน-พระราชวังเวสต์มินสเตอร์- พระราชวังบักกิงแฮม – จตุรัสทราฟัลการ์ ถนนออกซ์ฟอร์ด ชิมเบอร์เกอร์ลอบสเตอร์
 • วันที่

  2

  ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดิฟ (เวลส์)
 • วันที่

  3

  คาร์ดิฟฟ์ - ไบบิวรี่ – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ –สแตรท ฟอร์ดอัพออนเอวอน – เชสเตอร์
 • วันที่

  4

  ท่าเรืออัลเบิร์ตดอก(มรดกโลก)-ลิเวอร์พูล(ANFIELD)
 • วันที่

  5

  เชสเตอร์-แมนเชสเตอร์-เข้าชมสนาม(โอล์ดแทรฟฟอร์ด) เลสเตอร์(คิงพาวเวอร์สเตเดียม)-โคเวนทรี
 • วันที่

  6

  โคเวนทรี-ออกซ์ฟอร์ด-บิสเตอร์วิลเลจ-ลอนดอน ชิมเป็ ดโฟร์ซีซั ่น
 • วันที่

  7

  เที่ยวชมเมืองลอนดอน – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน เดอะชาร์ด -Tower Bridge ลอนดอนอาย – หอนาฬิกา บิ๊กเบน-พระราชวังเวสต์มินสเตอร์- พระราชวังบักกิงแฮม – จตุรัสทราฟัลการ์ ถนนออกซ์ฟอร์ด ชิมเบอร์เกอร์ลอบสเตอร
 • วันที่

  8

  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

28 ธ.ค. 65 - 04 ม.ค. 66

ผู้ใหญ่
67,988 บาท
เด็กมีเตียง
67,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,988 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ ที่นั่ง สถานะ
28 ธ.ค. 65 - 04 ม.ค. 66 67,988 67,988 67,988 12,000 - - 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน