ทัวร์ แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10 วัน 8 คืน

ทัวร์ แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10 วัน 8 คืน

เรคยาวิค – บลู ลากูน – วงแหวนทองคำ – น้ำตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดำ– ขับสโนโมบิลชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล อคูเรริ – ฮูซาวิค – ชมปลาวาฬ – ทะเลสาบเมวัท – เซลล์ฟอสส์ – เรคยาวิค – ชมเมือง


ทัวร์ แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์
WCIS_AY00007
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
24 ก.ค. 65 - 22 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
158,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ
 • วันที่

  2

  เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – วงกลมทองคำ – น้ำตกกัลล์ฟอสส์ ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – วิค
 • วันที่

  3

  เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – วงกลมทองคำ – น้ำตกกัลล์ฟอสส์ ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – วิค
 • วันที่

  4

  วิก – น้ำตกสโกก้า – ล่องเรือลากูนโจคูซาลอน(เจมส์บอน) ไดมอนด์ บีช – เอไกล์สตาดีร์
 • วันที่

  5

  เอไกล์สตาดีร์ – บ่อโคลนเดือด – ทะเลสาบเมวัท-ดิมมูโบร์กีร์– น้ำตกเดทติ – น้ำตกโกด้าฟอสส์ – อคูเรริ
 • วันที่

  6

  อคูเรริ / ฮูซาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน สติกกิชฮอลเมอร์
 • วันที่

  7

  สติกกิชฮอลเมอร์ – ภูเขาคีร์กจูเฟล – นํ้าตกเฮินฟอซซ่า – เรคยาวิค
 • วันที่

  8

  เรคยาวิค – ชมเมือง – แช่น้ำแร่บลูลากูน ชมวิวบนอาคารพาร์ลานพร้อมดินเนอร์
 • วันที่

  9

  เคฟราวิค – เฮลซิงกิ(แวะช้อปปิ้ง) – กรุงเทพ
 • วันที่

  10

  กรุงเทพฯ

08 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
158,900 บาท
เด็กมีเตียง
158,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
158,900 บาท
พักเดี่ยว
38,900 บาท
ที่นั่ง
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
158,900 บาท
เด็กมีเตียง
158,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
158,900 บาท
พักเดี่ยว
38,900 บาท
ที่นั่ง
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ ที่นั่ง สถานะ
08 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 158,900 158,900 158,900 38,900 - - 20
22 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 158,900 158,900 158,900 38,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน