ทัวร์อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 11 วัน 8 คืน (QR)

ทัวร์อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 11 วัน 8 คืน (QR)

ล่องเรือทะเลสาบเกรดา,อุทยานโดโลไมต์,โบลซาโน,จุดชมวิว แอล์ป เดอ ซูสซิ -หมู่บ้านวัล ดิ ฟุนส์ ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ -เก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ โบสถ์ Santa Magdalena และโบสถ์เซนต์จอห์น -ชมหมู่บ้านกอร์ตีนา ดัมเปซโซ,ชมทะเลสาบมิซูริน่า(Misurina) ณ หม่บ้านเบลลูโน่ -ลงเรือส่วนตัวของคณะเรา สู่เกาะบูราโน,เกาะเวนิส เกาะอันแสนโรแมนติก -ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 ถ่ายภาพคู่กับ“สะพานถอนหายใจ” -ชมรอบบริเวณ“โบสถ์เซนต์มาร์ค”,นั่งเรือกอนโดร่า”Gondora -ชมบริเวณปราสาทวาร์ราซาโน,ชมโรงงานบ่มไวน์ ที่เต็มไปด้วยถังไม้โอ๊ก -ชม“เมืองฟลอเรนซ์”เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์


ทัวร์อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 11 วัน 8 คืน (QR)
รหัสทัวร์
WCIT_QR00017
จำนวนวันเดินทาง
11วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
07 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
129,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน
 • วันที่

  2

  มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา- อุทยานโดโลไมต์ – โบลซาโน – ชมเมือง
 • วันที่

  3

  โบลซาโน – โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ- นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวซีคาด้า(มรดกโลก) – โบลซาโน
 • วันที่

  4

  จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา – เดินเที่ยวทะเลสาบเบรียส-คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ
 • วันที่

  5

  คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ – ทะเลสาบมิซูริน่า – เวนิส-นั่งเรือกอนโดล่าชมเมือง – สะพานเรียลอัลโต้ – สปาเก๊ตตี้ “ล็อบสเตอร์”
 • วันที่

  6

  เวนิส – เกรฟ อิน เชียนติ – ชิมไวน์เชียนติ-Castello di Verrazzano – ฟลอเรนซ์ – เดินชมเมือง – จัตุรัสไมเคิลแองเจโล – ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  7

  ฟลอเรนซ์ – เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคานี-มอนเตริคจิเน่ – เซียน่า – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย
 • วันที่

  8

  ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า-ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – มิลาน
 • วันที่

  9

  มิลาน – ป้อมซฟอร์ซ่า – จัตุรัสดูโอโม – ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  10

  มิลาน – Serravalle Designer Outlet – สนามบิน – เดินทางกลับ
 • วันที่

  11

  สนามบินสุวรรณภูมิ

07 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
129,900 บาท
เด็กมีเตียง
129,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
129,900 บาท
พักเดี่ยว
32,900 บาท
ที่นั่ง
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,900 บาท
เด็กมีเตียง
129,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
129,900 บาท
พักเดี่ยว
32,900 บาท
ที่นั่ง
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ ที่นั่ง สถานะ
07 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 129,900 129,900 129,900 32,900 - - 20
22 ต.ค. 65 - 01 พ.ย. 65 129,900 129,900 129,900 32,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน