ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 6วัน 4คืน

ปราสาทโอชาก้า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 วัดอาซากุสะ วันคินคะคุจิ ย่านทาคายาม่า กันดั้มโอไดบะ ช้อปปิ้งชินจุกุ ถนนกามิเสะ


ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์
SNJP_TG00092
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
08 ต.ค. 65 - 07 ธ.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
57,777 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานคันไซ ญี่ปุ่น (บริการอาหารบนเครื่อง)
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ – โดทงโบริ
 • วันที่

  3

  ตึกซูโม่ - เกียวโต - ศาลเทพเจ้าอินาริ - วัดคิโยมิซุ - ถนนโบราณฮิกาชิยาม่า - วัดคิงคะคุจิ - ป่าไผ่ซากาโนะ - ย่านกิออน - เมืองกิฟุ
 • วันที่

  4

  ตลาดเช้าทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่า - ถนนซังมาจิ - สะพานนาคะบาชิ- ศาลาว่าการเมืองเก่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ชิซูโอกะ - มื้อพิเศษ!!บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น
 • วันที่

  5

  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ – ศูนย์จำลองผ่านดินไหว - โตเกียว - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ – Duty Free – ช้อปปิ้งชินจุกุ
 • วันที่

  6

  ตลาดปลาสึกิจิ- วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่น้ำสุมิดะ - โตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)

08 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
59,777 บาท
เด็กมีเตียง
59,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
57,777 บาท
พักเดี่ยว
11,777 บาท
เด็กทารก
8,777 บาท
จอยแลนด์
39,777 บาท
ที่นั่ง
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
57,777 บาท
เด็กมีเตียง
57,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
55,777 บาท
พักเดี่ยว
11,777 บาท
เด็กทารก
8,777 บาท
จอยแลนด์
39,777 บาท
ที่นั่ง
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,777 บาท
เด็กมีเตียง
59,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
57,777 บาท
พักเดี่ยว
11,777 บาท
เด็กทารก
8,777 บาท
จอยแลนด์
39,777 บาท
ที่นั่ง
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,777 บาท
เด็กมีเตียง
59,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
57,777 บาท
พักเดี่ยว
11,777 บาท
เด็กทารก
8,777 บาท
จอยแลนด์
39,777 บาท
ที่นั่ง
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ ที่นั่ง สถานะ
08 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 59,777 59,777 57,777 11,777 8,777 39,777 15 W/L
23 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65 57,777 57,777 55,777 11,777 8,777 39,777 15
30 พ.ย. 65 - 05 ธ.ค. 65 59,777 59,777 57,777 11,777 8,777 39,777 15
07 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 59,777 59,777 57,777 11,777 8,777 39,777 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน