ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า รักเลย 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า รักเลย 6วัน 4คืน

ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจ้ามรดกโลก อิสึคุชิมะ หมู่บ้านยูฟุอิน สวนสนุกเอ้าส์เทนบอช ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด ออนเซ็นเบปปุ แราสาทโคคุระ โทสุพรีเอาท์เล็ต ช้อปปิ้งย่านเทนจิ


ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า รักเลย 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์
SNJP_VZ00003
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
12 ส.ค. 65 - 21 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
27,777 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น - เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า - ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ - ศาลเจ้ามรดกโลก อิสึคุชิมะ - ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด
 • วันที่

  3

  ฮิโรชิม่า - ฟุกุโอกะ - ปราสาทโคคุระ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคินริน – เมืองหลวงออนเซ็นเบปปุ - แช่ออนเซ็น
 • วันที่

  4

  บ่อนรกทะเลเดือด - บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น - โทสุพรีเมียมเอาท์เล็ต - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สตาร์บัคส์ สาขาดาไซฟุ - ฟุกุโอกะทาวเวอร์ - สตรีทฟู้ดฮากาตะ
 • วันที่

  5

  ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - นางาซากิ - สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช - ช้อปปิ้งย่านเทนจิ
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ - ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ

07 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
31,777 บาท
เด็กมีเตียง
31,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
30,777 บาท
พักเดี่ยว
7,777 บาท
เด็กทารก
7,777 บาท
จอยแลนด์
24,777 บาท
ที่นั่ง
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,777 บาท
เด็กมีเตียง
31,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
30,777 บาท
พักเดี่ยว
7,777 บาท
เด็กทารก
7,777 บาท
จอยแลนด์
24,777 บาท
ที่นั่ง
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,777 บาท
เด็กมีเตียง
32,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,777 บาท
พักเดี่ยว
7,777 บาท
เด็กทารก
7,777 บาท
จอยแลนด์
24,777 บาท
ที่นั่ง
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ ที่นั่ง สถานะ
07 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 31,777 31,777 30,777 7,777 7,777 24,777 20
14 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 31,777 31,777 30,777 7,777 7,777 24,777 20
21 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 32,777 32,777 31,777 7,777 7,777 24,777 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน