ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โออาไร ฟูกูชิมะ ฟุจิ ซุปตาร์ ไดมอนด์รูท 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โออาไร ฟูกูชิมะ ฟุจิ ซุปตาร์ ไดมอนด์รูท 6วัน 4คืน

เที่ยว เมืองอาโอไร จ.อิบารากิ เมืองชายหาดทะเลญี่ปุ่นตะวันออก ไฮไลท์!! ลิ้มรส ปิ้งย่าง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร ขอพร ณ ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ รับพลังงานบวก ณ เสาโทริแห่งคามิอิโซะ เที่ยว จ.ฟุกุชิมะ ชม ทะเลสาบโกะชิคินุมะ หรือ บึงห้าสี


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โออาไร ฟูกูชิมะ ฟุจิ ซุปตาร์ ไดมอนด์รูท 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์
TTNJP_XJ00171
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
01 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
35,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดอิบารากิ - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ - ตลาดปลาโออาไร – จังหวัดฟุกุชิมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ
 • วันที่

  3

  วัดเอ็นโซจิ – เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ
 • วันที่

  4

  วัดเอ็นโซจิ – เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ
 • วันที่

  5

  จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - แวะชม อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (เฉพาะวันที่กำหนด) - กรุงโตเกียว - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

01 ต.ค. 65 - 06 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
36,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่ง
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ ที่นั่ง สถานะ
01 ต.ค. 65 - 06 ต.ค. 65 36,888 - - 10,000 - - 34
02 ต.ค. 65 - 07 ต.ค. 65 36,888 - - 10,000 - - 34
03 ต.ค. 65 - 08 ต.ค. 65 36,888 - - 10,000 - - 34
04 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 36,888 - - 10,000 - - 34
05 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 35,888 - - 10,000 - - 34
06 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 36,888 - - 10,000 - - 34
07 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 36,888 - - 10,000 - - 34
08 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
09 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
10 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 39,888 - - 10,000 - - 34
11 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 39,888 - - 10,000 - - 34
12 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 39,888 - - 10,000 - - 34
13 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 39,888 - - 10,000 - - 34
14 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 36,888 - - 10,000 - - 34
15 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 36,888 - - 10,000 - - 34
16 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65 36,888 - - 10,000 - - 34
17 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 36,888 - - 10,000 - - 34
18 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 36,888 - - 10,000 - - 34
19 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
20 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 37,888 - - 10,000 - - 34
21 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 39,888 - - 10,000 - - 34
22 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 39,888 - - 10,000 - - 34
23 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 39,888 - - 10,000 - - 34
24 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 39,888 - - 10,000 - - 34
29 ต.ค. 65 - 03 พ.ย. 65 39,888 - - 10,000 - - 34
30 ต.ค. 65 - 04 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
31 ต.ค. 65 - 05 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
01 พ.ย. 65 - 06 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
02 พ.ย. 65 - 07 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
03 พ.ย. 65 - 08 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
03 พ.ย. 65 - 08 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
04 พ.ย. 65 - 09 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
05 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
06 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
07 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
08 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
09 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
10 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
11 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
12 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
13 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
14 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
15 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
16 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
17 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
18 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
19 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
20 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
21 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
22 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
23 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
24 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
24 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
25 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
26 พ.ย. 65 - 01 ธ.ค. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
27 พ.ย. 65 - 02 ธ.ค. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
28 พ.ย. 65 - 03 ธ.ค. 65 38,888 - - 10,000 - - 34
29 พ.ย. 65 - 04 ธ.ค. 65 39,888 - - 10,000 - - 34
30 พ.ย. 65 - 05 ธ.ค. 65 39,888 - - 10,000 - - 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน