ทัวร์อังกฤษ เที่ยวเมืองยอร์ค ชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด 9วัน7คืน

ทัวร์อังกฤษ เที่ยวเมืองยอร์ค ชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด 9วัน7คืน

เที่ยวเมืองยอร์ค ชมปราสาทเอดินเบิร์ก ล่องเรือชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบเลคดิสทริค เที่ยวเมืองแมนเชสเตอร์ แวะชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ถ่ายรูป ณ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน เที่ยวเมืองซาลิสบัวรี่นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ กรุงลอนดอน


ทัวร์อังกฤษ เที่ยวเมืองยอร์ค ชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด 9วัน7คืน
รหัสทัวร์
GS25GB_TR00007
จำนวนวันเดินทาง
9วัน7คืน
กำหนดการเดินทาง
05 พ.ค. 65 - 13 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
69,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)
 • วันที่

  2

  ลอนดอน – แคมบริดจ์ – ยอร์ค
 • วันที่

  3

  ยอร์ค – ยอร์ค มินสเตอร์ – นิวคาสเซิล – เอดินเบิร์ก
 • วันที่

  4

  เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – วินเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์
 • วันที่

  5

  สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – สเตรทฟอร์ด อัพออนเอวอน – คาร์ดิฟฟ์
 • วันที่

  6

  คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน
 • วันที่

  7

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ กรุงลอนดอน
 • วันที่

  8

  ซิตี้ทัวร์ลอนดอน – BIG BEN – พระราชวังบั๊คกิ้งแฮม – ช๊อปปิ้ง KNIGHTS BRIDGE – สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)
 • วันที่

  9

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

06 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
69,999 บาท
เด็กมีเตียง
69,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,999 บาท
พักเดี่ยว
14,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
55,000 บาท
ที่นั่ง
0 

ผู้ใหญ่
69,999 บาท
เด็กมีเตียง
69,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,999 บาท
พักเดี่ยว
14,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
55,000 บาท
ที่นั่ง
0 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ ที่นั่ง สถานะ
06 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 69,999 69,999 69,999 14,000 10,000 55,000 0
13 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65 69,999 69,999 69,999 14,000 10,000 55,000 0

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 217 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน